Vizyonumuz Misyonumuz

MİSYON

Ulusal, uluslararası ilgili kurum ve derneklerle iletişimi artırarak, çalışmalar, toplantılar tasarlayıp bunları faaliyete geçirerek alanımızda geniş kitlelere ve gastroenteroloji cerrahisi alanında ülkemiz sağlık politikalarına ışık tutabilecek uluslararası ölçekte çağdaş, saygıdeğer ve önde gelen bir dernek haline gelmektir.

 

VİZYON

Güncel ve doğru bilgilerin gastroenteroloji cerrahisi hekimlerine ve diğer hekimlere hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi için, ulusal ve uluslararası katılımı hedefleyen kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel programlar ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, teşvik etmek, verilen sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, alanımızda özgün kitaplar, görüntülü eğitim materyalleri hazırlamak, sağlık politikalarının yenilikleri, gelişmeleri ve yöntemlerini takip edecek şekilde çeşitli platformlarda bilgilendirici girişimler yapmak.