Dernek Hakkında

‘Tedavi Edici Tıp Bilimi’ başlangıçta ayrım yapılmadan uygulanıyordu. Zaman içinde artan bilgi ve beceri birikimi sonucu uygulama yelpazesi genişledi. Kullanılan tanı ve tedavi uygulamalarının gruplara ayrılması izdüşümünde olarak önce iç hastalıkları ‘internal medicine’ ve cerrahi ‘surgery’ isimleri ile ihtisaslaşma, ‘specialization’, olarak adlandırılan iki bilim dalına ayrıldı.

Roma imparatorluğu zamanında bile var olan bu kaçınılmaz ayrılmalar 19. yüzyılda devam etti. Yirminci yüzyılda daha belirgin olarak formal ve legal hale geldi.

Söz konusu bilgi–beceri birikimleri artışı devam ettikçe bu ayrılmaya ilave olarak, öncelikle organ ve sistemler esas alınarak, bazen de kullanılan teknikler, diagnostik veya terapötik olma, yaş aralıkları ve hatta septomlar, vb kriterler ile, pediatri, geriatri, vb yeni ayrılmalar ortaya çıktı.

Devamı...