6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahi Kongresi

6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahi Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız, 
6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi’ni 10-14 Ekim 2018 tarihlerinde Cornelia Diamond Hotel/Antalya’da gerçekleştireceğiz. Kongremizin bütün hazırlıklarını tamamladık. 

Kongreleri “Bilinenlerin tekrar edildiği” değil, bilgilerimizin gücellenmesine katkısı olan ve vazgeçilemeyecek bir ‘Sürekli Mesleki Eğitim Etkinliği’ olarak kabul ediyoruz. Kongre programı oluşturulmasında ulusal ve uluslararası konuşmacıların davet edilmesinde ve daha önceki beş kongremizde olduğu gibi bu kongremizi de ‘Hybrid Kongre’ olarak gerçekleştirmemizde hep bu ana kavramı esas aldık. Böylece kongremiz katılımcılarının gastroenteroloji cerrahisi ile ilgili, dahili ve cerrahi, bütün sorularının cevabını bulabileceği bir program yaptık ve kongre sonunda da “Geldiğime değdi” değerlendirmesi yapacağı bir ortam oluşturduk. İşte bütün bu nedenlerle ‘Kongremizin mottosu’nu da “Temelden Zirveye” olarak seçtik. 

Sizleri de “İyi ki gelmişim” diyeceğinizi umduğumuz 6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi’ ne davet ediyoruz ve çalışma programınızda10-14 Ekim 2018 günlerini şimdiden kongremiz için ayırmanızı diliyoruz. 

Karşılıklı olarak hep iyi haberler alabilmemiz ve kongremizde buluşmak dileklerimizle. 

Prof. Dr. Musa AKOĞLU 
6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahi Kongresi Kongre Başkanı